Condicions de venda

Devolucions

Si en rebre la comanda veus clarament que el producte ha patit danys durant el transport o si la mercaderia rebuda no és la que vas sol·licitar, ens ho hauràs de notificar en un termini màxim de 48 hores a partir de la recepció de la comanda, podràs fer-ho per email a info@marimbol.com. Els productes hauran de ser retornats sempre a compte del client i en el seu embalatge original, només d'aquesta manera podrem reemborsar-te o substituir els productes afectats.

La llei et protegeix

L'Artícle 44 de la Llei 7 / 1996 de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, et dona dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de set dies des de la recepció d'aquesta. Si desitges revocar el teva comanda, ens ho hauràs de notificar per email a info@marimbol.com. 

Els productes hauran de ser retornats sempre a compte del client, en perfecte estat i en el seu embalatge original, només d'aquesta manera podrem reemborsar-te l'import pagat.

Protecció de les dades personals

La base de dades que conté les dades de caràcter personal facilitades pels clients en els formularis que puguin existir en el lloc web compleix la normativa vigent establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altra legislació que la desenvolupa i informa al client que aquestes dades seran incloses en fitxer per al seu tractament automatitzat prestant el client el seu consentiment mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions.

El client que introdueixi les seves dades personals en els diferents formularis està facultat a exercitar els seus drets d'accés i rectificació mitjançant el seu compte de client d'aquesta web ens comprometem al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament d'aquestes dades. Si el client desitja cancel·lar definitivament pot sol·licitar mitjançant qualsevol mitjà a www.marimbol.com

Marimbol assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. Marimbol no compartirà, vendrà, ni facilitarà a tercers aquestes dades, llevat requeriment judicial, i no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir derivades d'un atac o accés no autoritzat als sistemes causa d'una falta de diligència del client pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus d'accés o de les seves pròpies dades personals.

Marimbol no manipula ni emmagatzema les dades de targetes de crèdit. Aquestes dades són recollides directament per la sucursal bancària que efectua el cobrament, i per tant, Marimbol no hi té accés ni responsabilitat.

El client és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari.